Něco málo o naší dechovce

 

Dechová hudba zapustila v Provodově svoje kořeny již na počátku minulého století pod legendárním názvem „Antošovka“. Sám kapelní Antoš Slovák, nar. 1885 hrával klarinet „B“. Vyučil ho tehdejší učitel školy a po příchodu z vojny zakládá dechový soubor v Provodově, který ve spojení se souborem varhaníka p. Mališky vítal po skončení 1.světové války presidenta T.G. Masaryka v Luhačovicích a společně dosáhli velikého úspěchu, což mělo trvání až do 2. světové války. Ve válku se hrávat nesmělo.

Po skončení války se začal tvořit nový dechový orchestr pod vedením již nového kapelníka Viléma Slováka. Sám kapelní hrával v dechovce na baskřídlovku. Dále byli kapelníky také Josef Novosad (trombon) a Josef Slovák (křídlovka).

Pro současnou podobu dnešní dechové hudby byl důležitým mezníkem nástup basisty Pavla Kolaříka jako kapelníka dechovky, který přilákal do kapely mladé muzikanty. Nastává generační obměna hráčů, díky které přichází do dechovky neustále další mladí muzikanti. To už pod dohledem nového kapelníka Aloise Mikla, který převzal kapelu v roce 2000. Od roku 2015 vede kapelu Miroslav Mikel.

Za stoleté historie působení hudebního souboru v Provodově dosáhla dechovka určitého stupně kvality a slouží všem kulturním akcím v obci i v okolí.

Počet hudebníků dosáhl 20-ti členů. Průměrný věk se dá odhadnout do 40-ti let, což je nadějí, že dechová hudba bude v Provodově ještě dlouhou dobu existovat.